Vi automatiserar stadsnät

Vill du veta mer om?

Det här är hubory

Hubory Hub gör det möjligt för tjänsteleverantörer att hantera beställning och felsökning i flera olika stadsnät och kommunikationsoperatörer från ett enda gränssnitt.

Flera olika nät?

Hubory gör det möjligt att hantera beställning, felsökning och felanmälan i flera olika stadsnät och kommunikationsoperatörer från ett enda gränssnitt: Webbgränssnitt eller ett bransch-standardiserat API, ni väljer själva hur och vilka funktioner ni vill använda.

Hubory förenklar er hantering av grundläggande funktioner i Öppna nät och gör det enklare att bygga automation för beställning och felanmälan.

En API anslutning till flera nät

Istället för att ansluta era system till flera olika nät via API kan ni via Hubory göra en API integration och nå flera nät – vi tar hand om integration och affärsregler i de olika näten. Vi håller reda på vilket nät den adress ni vill aktivera en tjänst på tillhör och i vilka nät ni erbjuder era tjänster. På det sättet slipper ni bygga flera olika systemintegrationer till Stadsnät och Kommunikationsoperatörer.

Systemintegration leder till ökad effektivitet och bättre kvalitet!

Ett webbgränssnitt till flera nät

I vårt användarvänliga webbgränssnitt finns funktioner för beställning, ordersökning, felanmälan och felsökning. Beställningar kan schemaläggas och avbrytas med några enkla knapptryckningar. Via en adressökning söker vi på alla adresser som är anslutna till Hubory och presenterar vilka tjänster som finns tillgängliga för just er. På samma sätt fungerar en felanmälan – sök på en adress, välj en tjänst och gör en felanmälan, vi ser till att felanmälan hittar fram till rätt nät på rätt sätt med rätt information.

Titta närmare på tjänsten genom att ansöka om ett demokonto. Skicka ett e-mail till johan.hagert@hubory.se.

Rapportering och uppföljning

Stämmer fakturan? Många tjänsteleverantörer lägger ner enormt mycket tid på att kontrollera fakturaunderlagen från olika avtalsparter. Och det är inte ovanligt att det förekommer en del fel. Med våra rapporter blir det enkelt och mer detaljerad information jämfört med många befintliga rapporter från Stadsnät och Kommunikationsoperatörer.

Vilka tjänster är aktiverade, hur, vart och när aktiverades tjänsten – våra rapporter svarar på många frågor och underlättar vid uppföljning och planering av kampanjer och erbjudanden.

Kontakta oss

Sälj- och Marknadschef

Johan Hagert

+46 704 499 313

johan.hagert@hubory.se

Stadsnäts- och Tjänsteleverantörssupport

+46 8 661 71 69

Kom förbi och träffa oss

Östermalmsgatan 87E, 4tr

114 59 Stockholm

Sweden