Vi automatiserar stadsnät

Vill du veta mer?

Caret Down

Det här är hubory

Hubory förenklar och effektiviserar hanteringen av bredbandsbeställningar, villafiber-avtal och adresser. Vi gör helt enkelt er verksamhet mer kostnadseffektiv och problemfri.

Huborys Hub För Automatisk beställning och felahantering

Huborys Hub för beställningar och felsökning av bredbandstjänster, samlar dina stadsnät i ett enda gränssnitt: Webbgränssnitt eller e-post eller API, du väljer själv vilket gränssnitt du vill använda. Huben erbjuder självklart också fullt stöd för tjänsteleverantörsbyte enligt SSNf:s rekommenderade process.

Huborys Adresstvätt För Att Alltid Ha Korrekta Adresser

Vi tvättar (verifierar, justerar och kompletterar) era adresser. Själva tvätten genomförs i åtta steg, där adresserna kontrolleras mot uppgifter i Postnummerservices, Lantmäteriets och SPARs databaser. Vi kan även förvalta era tvättade adresser genom att vi prenumererar på databaserna så kommer vi upptäcka förändringar och informera er om vilka av adresserna som har ändrats.

Huborys Villamotor för Digital Avtalshantering

Komplettera din fibernätsutbyggnad med digital hantering av intresseanmälningar och beställningar. Vi tvättar, kompletterar och förvaltar de adresser ni vill ansluta. Vi hjälper givetvis till att driva trafik till det digitala orderflödet. Allt för att öka kvaliteten och sänka era kostnader för försäljning och avtalshantering.

Via Huborys villamotor ingår även att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att bearbeta de nya hushållen, vilka kommer anslutas till stadsnätet, innan hushållet är anslutet till stadsnätet.

Om Hubory

Hubory grundades 2015 som ett bolag inom ISPY-gruppen. ISPY har stor erfarenhet av att utveckla och drifta transaktionsintensiva cloud-baserade plattformar – bland annat tjänsterna Magine och Sitetalk.

Huborys funktioner erbjuds som cloudbaserade tjänster. Den plattform som används är redundant och återfinns i Bahnhofs tre datahallar i Stockholm.

Som tjänst lanserades Hubory i februari 2016. Bolaget ägs gemensamt av TDF, Prudentia och Sign of Lindalen.

Gemensam bredbandshantering

Idén bakom Hubory är att fungera som stöd för effektivisering av stadsnätsaffären. Vi hjälper stadsnät och tjänsteleverantörer. Genom att öka kvaliteten i adressdatat och samlar stadsnäten via ett gränssnitt - kommer fler människor få tillgång till bredband.

Kontakta oss

Kontaktperson

Mats Holmgren CEO / Strategic Business

Developer +46 706 100 360

Support +46 8 661 71 69

Besök oss

Östermalmsgatan 87E, 4tr

SE-114 59 Stockholm

Sweden