Vi automatiserar stadsnät

Vill du veta mer om?

Det här är hubory

Hubory Hub gör det möjligt för tjänsteleverantörer att hantera beställning och felsökning i flera olika stadsnät och kommunikationsoperatörer från ett enda gränssnitt.

Ökad efterfrågan på förenkling?

Hubory gör det möjligt för era tjänsteleverantörer att hantera beställning, felsökning och felanmälan i flera olika stadsnät och kommunikationsoperatörer från ett enda gränssnitt; webbgränssnitt eller API, tjänsteleverantören väljer själv vilket gränssnitt de vill använda.

Genom att ansluta ert nät till Hubory förenklar ni för både era tjänsteleverantörer och er själva – tjänsteleverantörerna får ett gränssnitt som når flera nät och ni som stadsnät får en lösning som tar ansvar för och förvaltar ert tjänsteleverantörs API.

Alltid korrekta och fullständiga adresser!

Vi tvättar (verifierar, justerar och kompletterar) era adresser. Själva tvätten genomförs i flera steg, där adresserna kontrolleras, justeras och kompletteras mot uppgifter i externa myndighetsdatabaser.

Har ni rätt postnummer, fastighetsbeteckning eller fastighetsägare på samtliga era adresser idag?

Kontakta oss så kan vi berätta hur stor del av era adresser som är korrekta!

Huborys Villamotor för digital avtalshantering

Komplettera din fibernätsutbyggnad med digital hantering av intresseanmälningar och beställningar. Vi tvättar, kompletterar och förvaltar de adresser ni vill ansluta. Vi hjälper givetvis till att driva trafik till det digitala orderflödet. Allt för att öka kvaliteten och sänka era kostnader för försäljning och avtalshantering.

Via Huborys villamotor ingår även att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att bearbeta de nya hushållen, vilka kommer anslutas till stadsnätet, innan hushållet är anslutet till stadsnätet.

Rapportering och uppföljning

Vi är experter på att hantera stora mängder data och har många olika rapporter som underlättar vid uppföljning, rapportering och strategiska beslut. Ni kan enkelt konfigurera och beställa olika rapporter som innehåller precis så mycket detaljer som ni behöver.

Med vår rapport Billing-underlag blir tjänsteleverantörs faktureringen så enkel som den borde vara.

Kontakta oss

Sälj- och Marknadschef

Johan Hagert

+46 704 499 313

johan.hagert@hubory.se

Stadsnäts- och Tjänsteleverantörssupport

+46 8 661 71 69

Kom förbi och träffa oss

Östermalmsgatan 87E, 4tr

114 59 Stockholm

Sweden